Послуги, які надає ПП "Сєвєродонецькенергосервіс"

ПП «Сєвєродонецькенергосервіс» пропонує наступні послуги:

 1. Оперативно-технічне обслуговування електроустановок споживача.
 2. Експлуатація електроустановок споживача.
 3. Послуги ЕТЛ лабораторії.
 4. Ремонт електроустановок споживача.
 5. Проведення випробувань та вимірювань.
СєвєродонецькенергосервісВипробування
  Підприємство має всі дозвільні документи на проведення вимірювань і випробувань наступних електроустановок напругою до 110 кВ:
 • силові трансформатори та автотрансформатори загального призначення
 • силові конденсатори
 • силові кабельні лінії
 • контактні з’єднання збірних та з’єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів
 • підвісні, опорні, опорно-стрижневі ізолятори і прохідні ізолятори
 • масляні і електромагнитні вимикачі
 • вакуумні вимикачі
 • вимикачі напруги
 • роз’єднувачі, короткозмикачі і відокремлювачі
 • вентильні розрядники та обмежувачі перенапруги
 • вимірювальні трансформатори
 • комплексні розподільні установки внутрішнього і зовнішнього розташування
 • електродвигуни змінного струму
 • заземлюючі пристрої та пристрої захисту від блискавки
 • електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
 • устаткування майстерень, електроінструментів, електрозварювальних трансформаторів і т. д.
 • релейний захист та автоматика.
Експлуатація, оперативно-технічне обслуговування та ремонт електроустановок споживача

Оперативно-технічне обслуговування електроустановок споживача – це комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на утримання електроустановок споживача у технічно справному та безпечному для експлуатації стані. Оперативно-технічне обслуговування електроустановок споживача регламентується “Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів”, а також “Правилами користування електричної енергії”. ПТЕЕС (пункт 5.1.1, 2006) «допускається, в разі відсутності у споживача атестованого обслуговуючого персоналу, доручити технічну експлуатацію і обслуговування електроустановок споживача спеціалізованій організації, що має дозвіл Держпромнагляда на проведення робіт в діючих електроустановках. В цьому випадку відповідальність за технічно грамотну та безпечну експлуатацію електрогосподарства споживача визначається договором, укладеним між споживачем і цією організацією.»

ПП «Сєвєродонецькенергосервіс» укладає договори на оперативно-технічне обслуговування, яке передбачає проведення оглядів, усунення несправностей, підтримання електрообладнання та електромереж в працездатному стані. Інженерно-технічний персонал ПП «Сєвєродонецькенергосервіс» проводить планові технічні огляди енергетичного обладнання за розробленими графіками на основі ПТЕ і інструкцій заводів-виготовлювачів енергетичного обладнання.

Оперативно-технічне обслуговування включає в себе:
 • дотримання умов експлуатації та режиму роботи обладнання відповідно до інструкції заводу-виготовлювача
 • запуск обладнання у відповідності з паспортними даними, недопущення перевантаження обладнання, крім випадків, обумовлених в інструкції з експлуатації
 • суворе дотримання порядку зупинки енергетичних агрегатів, встановленого інструкцією по експлуатації заводу-виготовлювача, вмикання або вимикання електромереж
 • зупинку обладнання в разі порушень його нормальної роботи, що ведуть до виходу обладнання з ладу, вжиття заходів щодо виявлення та усунення таких порушень
 • виявлення ступеня зношеності легкодоступних для огляду вузлів і деталей і їх своєчасну заміну
 • перевірка нагріву контактуючих елементів, перевірка стану масляних і охолоджуючих систем
 • виявлення несправностей, які можуть призвести до поломки або аварійного виходу обладнання з ладу
 • перевірка технічного стану найбільш відповідальних вузлів і деталей машин, і уточнення обсягу та виду майбутнього ремонту
 • контроль за показниками якості електричної енергії
 • допуск ремонтного персоналу на підготовлені робочі місця
 • ремонт обладнання і введення його в експлуатацію після ремонту
 • підготовка робочих місць для ремонтного персоналу
 • проведення періодичних випробувань і вимірювальних робіт
 • профілактичні та регулювальні роботи
 • проведення оперативних перемикань в електроустановках
 • співпраця з наглядовими, адміністративними та контрольно-ревізійними органами з питань роботи обслуговуваних електроустановок
 • локалізація аварій
 • періодичні обходи та огляди електроустановок
 • контроль за технічним станом електроустановок

Мета оперативно-технічного обслуговування – контроль експлуатаційної надійності та безпеки обладнання і мереж в період між двома черговими плановими ремонтами, своєчасне виявлення і попередження виникнення аварійної ситуації, наприклад, випробування електричної міцності і вимір опорів електричної ізоляції. Періодичність та склад перевірок диктуються відповідними правилами та інструкціями. До складу перевірок можуть включатися невеликі обсяги регулювальних та налагоджувальних робіт. Для більшої частини обладнання і мереж перевірки не плануються як самостійні операції, а входять до складу планових ремонтних робіт.

Режими
ПП «Сєвєродонецькенергосервіс» пропонує послуги по дотриманню режимів споживання електроенергії. До складу послуги входить:
 • своєчасне зняття показів приладів обліку, що знаходяться на Вашому підприємстві
 • складання і здача звітів в енергопостачальну організацію
 • проведення режимних діб
 • контроль споживання електроенергії і не перевищення ліміту споживання
 • коригування лімітів споживання електроенергії

Уклавши з нашим підприємством договір на надання послуг з дотримання режимів споживання електроенергії, Ви отримуєте якісне обслуговування і можливість зосередити зусилля свого персоналу безпосередньо на діяльності Вашого підприємства.

Випробування електроустановок

Відповідно до вимог нормативно-технічної документації, а також доповнень, представлених в інформаційних листах-розпорядженнях уповноважених структур, кожна електроустановка при первинному введенні в експлуатацію і періодично в процесі експлуатації повинна проходити наступні вимірювання і випробування:

 • вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів вимір опору петлі «фаза-нуль»
 • вимірювання опору заземлення випробування підвищеною напругою
 • перевірка спрацьовування автоматичних вимикачів від надструмів і струмів короткого замикання
 • перевірка спрацьовування пристроїв захисного відключення.

В рамках профілактичних випробувань повинна бути складена нова або підтверджена стара схема електропостачання.   Акт допуску є основним документом, що дозволяє експлуатацію електроустановки в законному порядку. Тільки після його отримання можливо переключення змонтованої схеми на постійний режим електропостачання. Акт оформляється при введенні в експлуатацію і після виконання ремонтних робіт. Процес оформлення Акта-допуску складається з декількох етапів, тому потребує певних тимчасових і фінансових витрат.

Кваліфіковані фахівці ПП «Сєвєродонецькенергосервіс» швидко і якісно виконують такі види допускних робіт:
 • отримання дозволу Держгірпромнагляду в енергетиці на вмикання електроустановки
 • отримання дозволу Держенергонагляду на вмикання електроустановки (для електроустановок І категорії надійності електропостачання або установки напругою 6, 10, 35 кВ)
 • оформлення акту розмежування балансової належності електромереж з енергопостачальною організацією
 • підготовка повного пакету документації щодо допуску об’єкта в експлуатацію
 • оформлення акту-допуску в експлуатацію і договору на електропостачання з енергопостачальною організацією з виїздом інспектора на об’єкт

Нагадуємо, що електроустановка, підключена без отримання допуску в експлуатацію, вважається самовільно включеною і підлягає відключенню, а факт її незаконного включення тягне за собою відповідну відповідальність. Договір поставки електроенергії сьогодні є обов’язковою умовою подачі напруги на новий об’єкт. На цьому етапі наші фахівці готують та узгоджують повний пакет документації, необхідної для укладення договору на електропостачання з енергопостачальною організацією, а також організовують виїзд інспектора на об’єкт для опломбування вузла обліку. Кінцевий етап укладення договору – це підключення до мереж енергопостачальної організації і подача електроенергії на об’єкт.

e-mail

Зворотний зв'язок